संक्षिप्त परिचय

नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचना माग गर्ने र पाउने नेपाली नागरिकको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक भनेको जान्न पाउने वा कुनै पनि विषय थाहा पाउने संवैधानिक तथा कानुनी हक हो । सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरु जारी गरिएका छन् । सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्ने र पाउने अधिकारले सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने गरेको छ ।
खुला सरकारको अवधारणा अनुरुप काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना प्रवाह गर्ने तथा सञ्चार गर्ने विभिन्न माध्यमहरु क्रियाशिल छन् । हाम्रो काठमाडौँ र नेपाल मण्डल नामक टेलिभिजन कार्यक्रम, मेट्रो एफ. एम., महानगर बुलेटिन, काठमाडौँ अनलाइन, कल सेन्टर, नागरिक बडापत्र, सूचना पाटी र आफ्नो वेवसाइड सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यालयमा प्रवत्ता, सहप्रवत्ता र सूचना अधिकारी तोकिएको छ भने गुनासो सुनुवाई संयन्त्र समेतको प्रवन्ध गरिएको छ ।
नागरिकले सूचना माग नगरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३÷३ महिनामा सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि निश्चित सूचनाहरु स्वतः प्रकाशन गर्ने गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम १३ वटा र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम ७ वटा गरी कुल २० शिर्षकमा प्रत्येक ३÷३ महिनामा महानगरपालिका संवद्ध अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक हुँदै आएको छ । साउन—असोज, कार्तिक—पुस, माघ—चैत्र र बैशाख— असार गरी यस्तो विवरण वर्षमा ४ पटक सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस बाहेक सूचनाको हक प्रयोग गर्दै महानगरपालिकामा सूचना माग गरेको तथा सूचना उपलब्ध गराएकोे विवरण र महानगरपालिका सम्बद्ध अन्य समसामयिक सूचना तथा गतिविधिहरु समेतलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी रुपमा सूचनाको हक नामक होम पेच निर्माण गरी संस्थाको वेवसाइड मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यस पुनित कार्यमा उपयुक्त सल्लाह र सुझावको समेत अपेक्षा गरिएको व्यहोरा सविनय निवेदन गरिएको छ ।

सूचना अधिकारी

बसन्त आचार्य
सूचना अधिकारी 9851087938

चौमासिक सूचना

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरण (मिति २०७९।०४।०१ देखि मिति २०७९।०६।३१सम्मको विवरण)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरण (मिति २०७९।०१।०१ देखि मिति २०७९।०३।३१सम्मको विवरण)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरण (मिति २०७८।१०।०१ देखि मिति २०७८।१२।३०सम्मको विवरण)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना विवरण(मिति २०७८।०६।०१ देखि मिति २०७८।०९।३०सम्मको विवरण)

सूचनाको हक